C.P.F.P.A  MIQUEL ROSANES

                Directora                                             Secretari      

   Carmina Miralles i Martorell                  Albert Pitarch i Navarro                       

                                    Carmen Fernández Vidal